Przepraszam, że naraziłem cię na tak duży koszt.

  • narazić ‑rażę ‑zisz pf, impf narażać = to endanger. jeopardize. imperil.
  • & na+Acc = expose to
1 Like