Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi.

  • zwłoka f.noun 1] delay, deferment. 2] plural = remains, dead body (corpse)