Przepraszam za spóźnienie.Zaspałem.

  • zaspać ‑śpię ‑śpisz pf = to oversleep, sleep in