Przepraszam, mógłby mi pan wskazać drogę do biblioteki? (Sentence Note)

  • wskazać -każę -żesz (pf), (impf) wskazywać -zuję -jesz na + Accusative = to indicate, point out.
  • wskazany (adj) = indicated, advisable, recommended