Przepraszam, już nie mam żadnego. (Sentence Note)

żaden (żadna żadne) (pronoun adj requiring negation) = none, no, not any