Przepraszam, jeśli cię wprowadziłem w błąd. (Sentence Note)

Note: wprowadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) wprowadzać do+Gen = to bring in, lead in, initiate, introduce (custom, etc). ~ w życie bring to life, implement