Przepraszam, czy to jest właściwa droga na stację metra? (Sentence Note)

  • właściwy aj = appropriate. av właściwie = actually