Przepraszam, czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? (Sentence Note)

  • wyświadczyć -czę -czysz (pf), (impf) wyświadczać = do, show (a kindness, a favor, etc)
  • wyświadczyć przysługę? = phrase = do (me) a favour?