Przekroczyli granicę.

  • przekroczyć ‑czę ‑czysz pf, impf przekraczać = transgress, cross, exceed, break (a rule, the law)