Przekażę mu twoją wiadomość gdy się zjawi.(Sentence Note)

  • zjawić się (-wię -wisz) (pf), (impf) zjawiać się = to appear, turn up