Przekazał wszystkie swoje pieniądze na cele dobroczynne.

  • dobroczynny aj = charitable, benevolent. av dobroczynnie
  • na cele dobroczynne/charytatywne = phrase = more literally, for a charitable aim = to charity, for charity