Przegrałam zakład.

  • zakład mi 1] firm, establishment, workshop, plant, (university) department. ~ karny penal institution. ~ pracy work‑place. ~ pogrzebowy funeral parlor.
    2] a bet, a wager. iść o ~ wager, bet