Przed nami zagrożenie.

English Translation

Danger ahead.

zagrożenie n.noun = threat, danger