Przebywać tutaj jest przyjemnie. (Sentence Note)

Note: przyjemny (adj) pleasant, pleasing, enjoyable. (adverb) przyjemnie

Not a great fan of the word order here. “Przyjemnie jest tutaj przebywać” would be the natural choice.

1 Like

Thanks, I’ll report it.