Przebywa w tamtym hotelu od pięciu dni. (Sentence Note)

  • przebyć ‑będę ‑dziesz pf, impf przebywać 1] to stay (in a place). 2] to cross