Prowadziła skomplikowane przygotowania do przyjęcia.(Sentence Note)

  • prowadzić -dzę -dzisz (impf), (pf) poprowadzić = to lead, conduct, guide, run, lead, be in charge of.
  • & samochód = to drive a car.
  • & się = to act, behave (conduct oneself)
  • zaprowadzić -dzę -dzisz (pf), (impf) zaprowadzać = to conduct, lead, guide, escort
  • przeprowadzić -dzę -dzisz (pf), (impf) przeprowadzać = to conduct, carry out. & się move (from one domicile to another)