Prowadzi szczęśliwe życie w swoim rodzinnym mieście.(Sentence Note)

  • rodzinny = adjective of rodzina (family). (adv) rodzinnie = in a family manner