Proszę, zapnij swój pas. (Sentence Note)

  • zapiąć ‑pnę ‑niesz (pf), (impf) zapinać = to buckle, button, clasp, fasten, zip