Proszę, zamów tej pani taksówkę.

Please order this lady a taxi

  • zamówić -wię -wisz (pf), (impf) zamawiać = to order, commission
  • zamówienie (n noun) = an order. na ~ = to order