Proszę wyjaśnić sądowi, co zaszło.

  • sąd mi.noun = a court, judgement
  • Proszę wyjaśnić sądowi, co zaszło = more literally, ‘‘Please explain to the court, what happened’’