Proszę wsiąść do samochodu.

  • wsiąść wsiądę ‑dziesz or wsiędzie wsiądź wsiadł wsiedli pf, impf wsiadać do+G = to get into, onto (a vehicle)