Proszę spróbować dzisiaj.

It should be ‘please try today’ I think.