Proszę się odsunąć do tyłu. (Sentence Note)

Note: odsunąć (-nę -niesz) (pf), (impf) odsuwać (-am -asz) = to push back, shove away, retract. Intransitive ~ się = to be withdrawn, retracted

1 Like