Proszę przesunąć się, by ta pani mogła przejść. (Sentence Note)

  • przesunąć ‑nę ‑niesz pf, impf przesuwać (trans) = 1] move s.t. 2] glide by.
  • & się = move (o.s.) over