Proszę przesuń ten kamień stąd tam. (Sentence Note)

  • przesunąć ‑nę ‑niesz (pf), (impf) przesuwać (trans) = to move s.t., glide by.
  • & się = to move over