Proszę, przestańcie się kłócić.(Sentence Note)

kłócić się (-cę -cisz) (impf), (pf) pokłócić się z+instrumental = quarrel, argue, have a spat, clash

1 Like