Proszę przesłać moją wiadomość na ten adres. (Sentence Note)

  • przesłać prześlę ‑lesz pf, impf przesyłać = send, ship