Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu. (Sentence Note)

  • przejrzenie n.noun = 1] look‑through, review 2] revision (of manuscript)
  • do przejrzenia = to review, to go through, to look over