Proszę powstrzymać się od wysyłania komentarzy mogących zniechęcać do odwiedzin tej strony.

zniechęcić ‑cę ‑cisz pf, impf zniechęcać = to discourage, disincline. /// ~ się lose enthusiasm