Proszę, powiedz mi jak uruchomić silnik.(Sentence Note)

Note: uruchomić -(mię -miesz) (pf), uruchamiać = to set in motion, launch, activate