Proszę poprawić błędy. (Sentence Note)

  • poprawić (-wię -wisz) (pf), (impf) poprawiać = to correct, set right, set straight, adjust, to emend. ~ się = to mend one’s ways, put self right
  • poprawa (f noun) = an improvement
  • poprawienie (noun) = emendation (the process of making a revision or correction to a text).