Proszę, poczekaj jeszcze chwilę. Nie rozłączaj się! (Sentence Note)

rozłączyć (-czę -czysz) (pf), (impf) rozłączać = to disconnect, separate, sever