Proszę po południu wpaść do mnie do biura.(Sentence Note)

Note: wpaść (wpadnę -niesz wpadł) (pf), (impf) wpadać w+Accusative = fall in(to), get caught. do+Genitive = drop in on, flow into