Proszę, pamiętaj nadać list jak będziesz wracał do domu.(Sentence Note)

  • nadać (nadam nadasz nadadzą) (pf), (impf) nadawać (nadaję -jesz) =
    1] to broadcast, send. 2] grant, confer (award, etc)
  • & się + do + Genitive = to be suited to, for, be amenable to, to be adequate to/for e.g. ‘On nadaje się do tej pracy’ = ‘He is suited to this work’.