Proszę nie wtrącaj się. (Sentence Note)

Note: wtrącić (-cę -cisz) (pf), (impf) wtrącać interject. ~ się do+Genitive butt in, barge in, pry into, interfere with