Proszę jeść, mną się nie przejmować. (Sentence Note)

  • przejąć (przejmę -miesz) (pf), (impf) przejmować (-muję -jesz przejmują) (transitive) = take over, take possession of.
  • & się (+Instrumental) be overly concerned (about)