Proszę, dołóż sobie.

  • dołożyć ‑żę ‑żysz ‑łóż pf, impf dokładać do+G = to add to, pile on (esp food)