Proponuję zwołać kolejne spotkanie.

  • zwołać ‑am ‑asz pf, impf zwoływać ‑łuję ‑jesz = to summon, convene, convoke
  • wołać ‑am ‑asz impf, zawołać pf = to call, cry out
  • nawołać ‑am ‑asz pf, impf nawoływać ‑łuję ‑jesz = 1] to call, hail. 2] summon, urge (do+G) to.
  • obwołać ‑am ‑asz pf, impf obwoływać ‑łuję ‑jesz +Instr = proclaim, hail. + królem = to proclaim as king
  • odwołać ‑am ‑asz pf, impf odwoływać ‑łuję ‑jesz = to recall, call off. + się do+G call on, cite, refer to, appeal (a decision)
  • powołać ‑am ‑asz pf, impf powoływać ‑łuję ‑jesz = to create, convene. call up, draft (into army). & się & na coś = to use s.t. as a reference, invoke
  • wołacz (grammatical) = the vocative case (mainly used as the form to address people. First names, titles, job titles may be in vocative, but family names are always in the nominative case).