Próbuję jakoś żyć. (Sentence Note)

  • jakoś av = somehow, somewhat