Próbowałem zrobić zadanie domowe, ale nie wiedziałem jak, więc zrezygnowałem. (Sentence Note)

  • rezygnować (-nuję -jesz) (impf), (pf) zrezygnować z+Genitive = to resign from, to give up on
  • zrezygnowany = (adj) = resigned (accepting that something you do not like will happen because you cannot change it)