Próbowałem wymazać wspomnienie jej płaczu.(Sentence Note)

  • wymazać -mażę -żesz (pf), (impf) wymazywać -zuję -jesz = to wipe out, blot out, efface, obliterate