Próbowałem dzwonić do ciebie wczoraj wieczorem, ale nie odebrałeś.(Sentence Note)

  • odebrać ‑biorę ‑bierzesz (pf), (impf) odbierać = to take away, pick up (telephone), receive (signal).