Próbował napisać krótkie opowiadanie. (Sentence Note)

  • opowiadanie (n noun) = a short story