Probeer me niet om de tuin te leiden.

why is it so ? may be TRUC ?