Preferuję pracować samemu.

  • preferować ‑ruję ‑jesz impf = to prefer, favour