Prawie potrącił mnie samochód.

  • potrącić -cę -cisz (pf), (impf) potrącać 1] jostle, poke, jog (one’s memory). 2] + o + Accusative = touch on. 3] deduct