Prawda rzadko kiedy jest czysta, ale nigdy nie jest łatwa.(Sentence Note)

  • rzadko kiedy = phrase = rarely, hardly ever