Pracowałem ciężko w poprzednim miesiącu. (Sentence Note)

  • poprzedni adj former, foregoing, preceding, last . av poprzednio.