Pracowała wyłącznie dla pieniędzy. (Sentence Note)

wyłączny ADJ = exclusive. ADV wyłącznie = exclusively, solely, only