Praca z tobą była dla mnie zaszczytem.

  • zaszczyt (mi noun) = honour, pleasure, privilege
  • (synonym) honor = honour (British Eng), honor (American Eng)